Visie Park Valley Diemen

Park Valley wordt een nieuwe woonwijk binnen de Holland Park-buurt. Het plan bestaat uit ongeveer 700 woningen. Hiervan worden 322 koopwoningen gerealiseerd en circa 380 huurwoningen. Het plan houdt ook rekening met 1.500 m2 voorzieningen en een brede school. Deze school biedt plaats aan circa 700 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

Gelijkgestemden en andersdenkenden

Park Valley is zo ontworpen dat er zoveel mogelijk interactie ontstaat tussen bewoners van alle generaties en leeftijden - of dat nu op school is, in het groen of tussen de gebouwen. Deze visie heeft zich verder vertaald naar de ontwikkeling van een geheel autovrij gebied waarin vier groene woonhoven zijn opgenomen, die zorgen voor intimiteit en geborgenheid. Privétuinen lopen natuurlijk over in openbaar groen. Zo ontstaat er een sociaal en gezamenlijk gebruik van de buitenruimtes. Ontmoetingen tussen bewoners worden hiermee gestimuleerd.

image alt

Ons eigen Central Park

De op strategische plekken gelegen voorzieningen en de school brengen levendigheid in het groene hart van de wijk. Het landschap van overwegend gras, bomen en vaste planten, creëert een avontuurlijke openbare ruimte die zich uitstekend leent voor informeel gebruik Park Valley is in zijn geheel ontworpen met veel aandacht voor biodiversiteit en circulariteit. Een deel van het gekapte hout wordt hergebruikt en de biodiversiteit van het gebied wordt verhoogd. Het landschap is groen en klimaat-adaptief en de gebouwen worden energieneutraal. Het bestaande groen zetten we door in Park Valley, net als de singel die door het plan heen loopt.

image alt

Kleurrijk samen

In Park Valley wonen jong en oud naast elkaar en vooral mét elkaar. De wijk is zo opgezet dat je samen woont en leeft. In het groen, op school, in het buurthuis… Het is een nieuwe leefgebied, een plek waar nu nog weinig staat maar waar iets nieuws wordt gecreëerd. Door de ontwikkelaars, maar vooral door de bewoners zelf. Nieuwe bewoners binden zich met elkaar, vinden elkaar, verbinden zich aan elkaar. Groei je hier op, dan kun je in Park Valley je hele leven blijven wonen. Hier is voor jong en oud van alles te beleven.

Welke partijen zijn betrokken? Park Valley de partners
De architect aan het woord Park Valley het interview