De architect over Park Valley

21 november '21

Arne Lijbers van Mecanoo architecten staat samen met BPD, Dura Vermeer en de gemeente Diemen aan de basis van Park Valley. Een plan waarin je groen, open en luchtig woont, als in een stadspark. En dat vlak bij Amsterdam. Vol enthousiasme vertelt hij hoe er door bundeling van krachten een prachtig plan is ontstaan.

Team als sleutel tot succes

Arne Lijbers: "Het gebied Holland Park West is een onderdeel van het grote masterplan Holland Park in Diemen. Mecanoo, BPD, Dura Vermeer en de gemeente Diemen ontwikkelen hier Park Valley. Het is een plan voor een brede doelgroep, met een hoge dichtheid en met veel aandacht voor de architectuur, integratie van water en groen, biodiversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid. Zo’n complex plan staat of valt met een goed integraal team. Door ontwerper, ontwikkelaar, bouwer en afnemer samen aan tafel te brengen, komen diverse expertises bij elkaar. Een dergelijke nauwe samenwerking is de sleutel tot succes."

nieuwbouw diemen park valley
Wat gebeurt er de komende tijd? Bekijk de planning
Lees het hele interview De architect van Park Valley aan het woord