Kan het nog duurzamer? Zo groen woon je in Park Valley

24 januari '22

Biodivers, circulair en klimaatadaptief. Deze drie thema’s lopen als een rode draad door Park Valley. Maar de duurzaamheidsambitie gaat verder dan dat. Met slimme oplossingen zorgen we voor een gezonde woonomgeving waarin flora, fauna, maar ook bewoners optimaal floreren. Ja, dit is een wijk van de toekomst!

Puur natuur

Duurzame wijken realiseren kán, de uitdaging is hoe je hier invulling aan geeft. En dat gaat voor ons verder dan alleen de woningen. De woningoverstijgende oplossingen zijn voor Park Valley vanaf de eerste schets goed doordacht. Zo zorgen we ervoor dat bewoners makkelijk afval kunnen scheiden en krijgen zij via slimme meters inzicht in energieverbruik, verspilling en opwekking; op woning- én wijkniveau. Maar er komt ook een WKO-systeem (Warmte Koude Opslag) dat de hele wijk voorziet in maximale uitwisseling van warmte en koude tussen gebouwen.

image alt

Gezond binnen- en buitenklimaat

Niet alleen de flora en fauna profiteren van al het groen en water dat Park Valley rijk is, ook bewoners halen hier hun hart op. De natuur is overal in de buurt voel- en beleefbaar en dat creëert een fijne, gezonde leefomgeving. Naast de groene invulling van de wijk krijgen de vier woonclusters ieder een eigen binnenhof. Een beschutte plek, weg het geluid en de wind, maar wel met voldoende licht en lucht. Auto’s rijden aan de buitenranden, waardoor de luchtkwaliteit in de wijk en hofjes zelf zo optimaal mogelijk blijft. Tot slot zorgt de gebalanceerde ventilatie met CO2-sturing voor schone lucht binnenshuis.

image alt

Van fossiel naar schoon

In 2050 moeten we over zijn op duurzame, schone energie. In Park Valley passen we daarom gasloze verwarming toe en plaatsen we zonnepanelen. Daarmee is de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van de woningen 0,0! Ofwel, energieneutraal. Dat houdt in de energie die je verbruikt - voor verwarming en warm water - en de energie die is opgewekt via bijvoorbeeld de collectieve zonnepanelen nagenoeg gelijk zijn. De woningen krijgen daarnaast hoogwaardige isolatie, hoge luchtdichtheid en drievoudige zonwerende beglazing met zo min mogelijk noordelijke oriëntatie. De gebieds-WKO met collectieve warmtepompen levert in combinatie met lage-temperatuurvloerverwarming in de woningen duurzame verwarming en koeling. Dus dat zit wel goed!

Score!

Duurzaamheid – in de breedste zin van het woord - is het fundament van het totale ontwerp. Van schone energieopwekking tot slimme regenwaterberging en doordachte bouwmethoden, aan alles is gedacht. Alles bij elkaar genomen krijgt Park Valley een gemiddelde GPR-score van 8,62! Waarbij 1 slecht en 10 uitstekend is. De GPR brengt de duurzaamheid op basis van de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde in kaart. Daar kun je mee thuiskomen, toch?

Lees verder
Op railsafstand van Amsterdam Wonen in Diemen
Fase 1 in voorbereiding Bekijk de woningtypen